Centrum Dziedzictwa Historycznego Miasta Gdańska


Projekt konkursowy na Centrum Dziedzictwa Historycznego Miasta Gdańska.
I Wyróżnienie

Koncepcja wykonana we współpracy z pracownią P.P.W.FORT z Gdańska.
Wizualizacje : Pracownia MOTIV